Wykonanie nawierzchni placu magazynowego

Dodano 10.02.2024

Zapraszamy do złożenia Oferty na realizację poniższego zadania:

wykonanie/odtworzenie nawierzchni placu magazynowego wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowanie i wykonanie poszerzenia istniejącego placu magazynowania 

 

Zainteresowanych otrzymaniem dokumentacji postępowania proszę o kontakt pod adres e-mail: postepowania.konkursowe|eneris.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(42, 100, 150); text-decoration-line: underline; outline: 0px;"|postepowania.konkursowe|eneris.pl

 

Lokalizacja: Zgierz

Termin realizacji: do czerwca 2024

Termin ogłoszenia postępowania: 13.02.2024 (termin może ulec zmianie)

Termin składania Ofert: 04.03.2024  (termin może ulec zmianie)

 

 

 

Zadanie nr 1:

Wykonanie nawierzchni placu magazynowego wraz z odwonieniem wg przedstawionego przez Zamawiającego projektu.

 

Zadanie nr 2:

Wykonanie projektu poszerzenia istniejącej nawierzchni placu magazynowego oraz wykonanie nawierzchni placu zgodnie z projektem przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Komisja Konkursowa nie będzie brać pod uwagę Ofert częściowych, oceniane będą Oferty zawierające oba zadania.