ENERIS Group

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
info@eneris.pl

The address

Our companies

get to the list >>

Our companies
Hide map

ENERIS Group

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
info@eneris.pl

Our companies

get to the list >>

Supply department

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
zakupy@eneris.pl

Helpline

Helpline: 801 00 38 38

unfold >>
Formularz

Career in ENERIS Group

Career in ENERIS Group
Hide contact form

Supply department

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
zakupy@eneris.pl

Contact us
Fill in the required fields to contact us

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozwiązania problemu przy wywozie odpadów, w tym szczególności w wybranym przez państwa temacie (Harmonogram, Interwencja, Reklamacja, Inne), na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 2 miesiące od momentu rozwiązania problemu, o czym zostanie Państwo poinformowani.

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

• Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
- wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: ENERIS Surowce SA z siedzibą w Kielcach 25-563 przy ul. Zagnańskiej 232a
- wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: ok@grupa-eneris.pl

• Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

* - Required fields

Career in ENERIS Group

ENERIS Waste

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
surowce@eneris.pl

Waste

ENERIS Energy

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
energia@eneris.pl

Energy

ENERIS Water

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
woda@eneris.pl

Water
Zamknij sekcję

ENERIS Waste

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
surowce@eneris.pl

ENERIS Energy

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
energia@eneris.pl

ENERIS Water

00–667 Warsaw
Koszykowa 65 Street
woda@eneris.pl

unfold >>
Recycling

Offers for industry

biznes@eneris.pl

Investments, cooperation

rozwoj@eneris.pl

Investments
Hide contact form
Contact us
Fill in the required fields to contact us
[text- name placeholder "Nazwa Firmy-"]
[text- street placeholder "Ulica*"]
[text- city placeholder "Miasto*"]
[text- post_code placeholder "Kod pocztowy-"]
[text- nip placeholder "Nip*"]
[text- place_reception placeholder "Miejsce odbioru odpadów (miejscowość i kod pocztowy)-"]
[text- name_surname_contact placeholder "Imię i nazwisko osoby kontaktowej*"]
[email- email placeholder "Adres email-"]

* - Required fields

Offers for industry

biznes@eneris.pl

Investments, cooperation

rozwoj@eneris.pl