Czysta energia dla gmin

Dodano: 16 sierpnia 2017

Dostosowanie istniejących jednostek opalanych węglem do coraz wyższych norm środowiskowych oraz redukcja o 80% emisji z małych źródeł, niezaliczanych obecnie do systemu handlu emisjami (non-ETS) do 2050 r. stanowi dla budżetu samorządu konieczność znacznych nakładów finansowych na remonty i modernizację źródeł miejskiej energetyki ciepłowniczej.

 Zapraszamy do współpracy samorządy:

  • zainteresowane pozyskaniem wiarygodnego partnera realizującego, finansującego i eksploatującego nowoczesną ciepłownię dla miasta lub gminy, która zapewni ciągłość dostaw energii!
  • planujące wybudowanie efektywnej instalacji opartej na odnawialnych źródłach energii z wysokosprawną jednostką kogeneracyjną pozwalającą jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło!

Korzyści ze współpracy z ENERIS w obszarze energetyki miejskiej:

  • Optymalizacja środków i zasobów publicznych
  • Pewne i czyste źródło zielonej energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców i przemysłu
  • Ograniczanie niskiej emisji — koniec ze smogiem w mieście
  • Generowanie miejsc pracy
  • Dostarczanie dobrej energii dla rozwoju przemysłu
  • Tworzenie potencjału dla nowych przedsiębiorstw w ramach klastra energetycznego

Proponujemy Państwu usługi:

Usługa remontowa

przeprowadzenie remontu lub modernizacji źródła energii na podstawie zlecenia

Inwestycja

przeprowadzenie remontu, modernizacji lub budowy źródła energii jako inwestycji ENERIS

Eksploatacja

eksploatacja instalacji oraz zapewnienie ciągłości produkcji energii

Efektywność

zapewnienie pełnej efektywności energetycznej oraz  odpowiedzialność  za konstrukcję taryf


kontakt:

ENERIS Energia

00–667 Warszawa
ul. Koszykowa 65
tel. +48 22 331 90 00
energia@grupa-eneris.pl