Odpady budowlane stanowią najliczniejszą grupę odpadów powstających nie tylko w Polsce ale także na świecie. Ich recykling wymaga zaangażowania zarówno ze strony firm budowlanych, jak i mieszkańców. 

Według danych Eurostatu, 33% odpadów to właśnie odpady budowlane. Dla porównania, odpady komunalne stanowią 8% wszystkich powstających. Znaczną część betonu, cegieł, gipsu, drewna, szkła, metali, tworzyw sztucznych, ziemi i gruntu można poddać recyklingowi, inne jak rozpuszczalniki czy azbest należy zutylizować z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Niewłaściwe postępowanie z odpadami budowlanymi to realne zagrożenie pożarowe. Okazuje się, że przyczyną takich pożarów są nie tylko podpalenia, ale także zaprószenia ognia i samozapłony. Kubły po farbach, pojemniki podciśnieniowe, zużyte świetlówki, zamiast do PSZOK lub do firm zajmujących się ich bezpieczną utylizacją, trafiają do pojemników na odpady komunalne, a stąd już o krok od nieszczęścia. Każde takie zdarzenie niesie za sobą poważne zagrożenia dla środowiska oraz życia i zdrowia człowieka.

Zainaugurowana 28 listopada 2018 r. kampania „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach” ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie jak zachować się widząc pożar odpadów? Jak unikać skażenia środowiska materiałami pobudowlanymi? Jak bezpiecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych? Kto może zapłacić nawet 1 mln zł kary za niewłaściwe postępowanie ze śmieciami?  

Organizatorami kampanii są: Urząd Miasta Kielce, ENERIS Surowce, a partnerami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowa Straż Pożarna. 

W ramach kampanii zostały przygotowane specjalne plakaty dla mieszkańców, które w prosty sposób pokazują, co można zaliczyć do odpadów budowlanych. Dodatkowo zapraszamy do współpracy markety budowlanane, administratorów budynków planujących remonty czy firmy budowlane do wspólnej edukacji, zarówno klientów, jak i pracowników. Tylko wspólne działania mogą pomóc w realny sposób zmniejszyć ilość odpadów budowlanych kończących swoją żywotność na składowiskach.