Klastry energii to lokalna produkcja, dystrybucja, magazynowanie i konsumpcja energii

Dzięki nim samorządy przejmują kontrolę nad wytwarzaniem energii opartej na Odnawialnych Źródłach Energii, a co za tym idzie wpływają na rozwój lokalnej energetyki przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie. To realne oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej, to impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej.

Grupa ENERIS oferuje członkom klastrów dostęp do najnowocześniejszych technologii z zakresu odnawialnych, ekologicznych oraz czystych źródeł energii elektrycznej i cieplnej wyposażając wytwórcze źródła energii w nowatorskie magazyny energii. Proponujemy również pomoc w finansowaniu lub całkowite przejęcie finansowania inwestycji.

Dysponujemy autorskim, nowatorskim system zarządzania wytwarzaniem, przesyłem i magazynowaniem energii na bazie inteligentnych, samouczących się sieci. Takie bardzo nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie tworzymy wspólnie z wiodącymi uczelniami technicznymi w Polsce. Mam nadzieję, będzie on wzorcem dla kolejnych, podobnych przedsięwzięć.

Planujemy wspierać prosumentów w projektowaniu, budowie oraz finansowaniu małych, lokalnych źródeł i magazynów energii.

Jesteśmy członkami:

  • Siemiatyckiego Klastra Energii
  • Gorzowskiego Klastra Energii
  • Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nowoczesną, efektywną i ekologiczną energetyką!

mail: energia@eneris.pl

tel: +48 22 331 90 00