Wyróżnia nas otwarta komunikacja ze wszystkimi grupami społecznymi.

Wierzymy, że tylko budowanie długofalowych relacji może zapewnić wieloletnią, dobrą współpracę.

Zapraszamy przedstawicieli mediów do korzystania ze zgromadzonych na tej stronie materiałów wyłącznie za podaniem źródła: ENERIS Ochrona Środowiska.

Więcej materiałów fotograficznych dotyczących gospodarki komunalnej, odbierania odpadów i zagospodarowywania surowców można otrzymać po kontakcie z Rzecznikiem Prasowym ENERIS.

Kontakt dla mediów

Magdalena Sułek-Domańska
Dyrektor ds. komunikacji ENERIS
e-mail: magdalena.sulek@eneris.pl
Tel.: +48 (22) 331 90 25,  664 139 806