ENERIS Recupyl Sp. z o.o. jest wiodącym recyklerem wszystkich typów baterii i akumulatorów w Europie Środkowej

Logo Recupyl Polska
Cały proces recyklingu ogniw galwanicznych realizujemy zgodnie z Normą Zarządzania Jakością ISO 9001 i Normą Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Prowadzimy pełną dokumentację, która stanowi podstawę oficjalnej sprawozdawczości wynikającej z Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta akumulatorów i baterii.

Zapraszamy do współpracy europejskich producentów, dystrybutorów, podmioty wprowadzające, organizacje odzysku akumulatorów i baterii oraz samorządy i RIPOK-i z całej Polski.


Chcesz przekazać akumulatory i baterie do profesjonalnego zagospodarowania?

Skontaktuj się z nami:

+48 95 737 22 19 lub +48 95 733 56 13

recupyl@eneris.pl