Według Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska w 2017 r. do obrotu na terytorium Polski wprowadzono ogólem ponad 135 tys. ton baterii i akumulatorów. Zalicza się do nich baterie i akumulatory przenośne – ponad 13 tys. ton, przemysłowe – ponad 30 tys. ton oraz samochodowe – ponad 91 tys. ton.

 

Zbiórka akumulatorów i baterii
Zbiórka akumulatorów i baterii w Polsce w 2016 r. (GIOŚ)

 

W 2017 r. zebrano prawie 8,5 tys. ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. To oznacza, że Polska osiągnęła poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów równy 65,74%, przy wymaganym w 2017 r. poziomie zbierania wynoszącym 45%.

 

Poziomy zbierania
Poziomy zbierania akumulatorów i baterii przenośnych w 2016 r. (GIOŚ)

 

Osiągnięcie wymaganych poziomów jest niezwykle ważne ze względu na dotrzymywanie międzynarodowych zobowiązań, ale przede wszystkim z powodu ochrony środowiska. Ogniwa galwaniczne, do których zaliczają się akumulatory i baterie są źródłem cennych pierwiastków i związków chemicznych, ale także niebezpiecznych substancji. Wystarczy jedna, guzikowa bateria stosowana np. w zegarku, żeby zanieczyścić 1 m3 ziemi czy nawet 50 tys. litrów wody. Z tych powodów tak ważne jest ich prawidłowe zagospodarowanie i recykling.

Firma ENERIS Recupyl Sp. z o.o. zajmuje się recyklingiem zużytych baterii alkalicznych, cynkowo-powietrznych i cynkowo-węglowych w procesie przetwarzania mechanicznego. Sortujemy również zmieszane baterie i akumulatory, które przetwarzamy we własnych zakładach w Polsce i we Francji lub przekazujemy do wyspecjalizowanych instalacji. Odzyskane surowce przekazujemy do recyklerów.