Przed nami zadanie efektywnej ochrony środowiska.

Wymagają go rozwój naszego kraju, dojrzałość cywilizacyjna i społeczna, a także nasze uczestnictwo w UE i realizacja globalnych celów: minimalizacji składowania odpadów o wartości opałowej większej niż 6 MJ/ kg s.m., zaprzestania wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie oraz dalsze zaostrzanie limitów związanych z emisją do atmosfery CO2, NOx, SOx praz pyłów. Nasz doświadczony zespół może w tym pomóc.

Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w ochronie środowiska jest codzienna współpraca i partnerstwo.

Z tego powodu jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerem dla coraz większej grupy samorządów, z którymi wspólnie dbamy o środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców. Jednostki Samorządu Terytorialnego korzystają z naszych kompleksowych rozwiązań oraz dedykowanych sposobów finansowania oraz realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Stawiamy na kompetencje, jakość, nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.

Oferujemy:

 • usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy oraz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
 • organizację zbiórki u źródła odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz odpady zielone,
 • organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych,
 • organizację mobilnych i stacjonarnych punktów odbioru odpadów komunalnych,
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • projektowanie i pielęgnację terenów zielonych,
 • prace porządkowe, mycie i sprzątanie wiat przystankowych,
 • utrzymanie czystości ulic, chodników, oraz parkingów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zraszanie nawierzchni podczas upałów,
 • pomoc w organizacji i obsłudze imprez proekologicznych,
 • współpracę ze szkołami i przedszkolami w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych.

Specjalizujemy się w budowaniu trwałych partnerstw.

 


 

Kontakt dla samorządów:

Maciej Maciejewski

Dyrektor ds. Kontraktów Publicznych

maciej.maciejewski@eneris.pl

tel. +48 22 331 83 75, kom. +48 539 952 073