MIASTO KIELCE

Odbiór odpadów komunalnych realizowany na 2 zmiany – od godz. 5 (1 zmiana) i od godz. 15 (2 zmiana). Prosimy o udostępnienie pojemników, zgodnie z harmonogramami.

Rok 2021

GMINY – powiat kielecki