Działamy na terenie całej Polski, a odbiorcami naszych usług jest obecnie ponad 1 mln  mieszkańców


5 500 000 

tyle km rocznie przejeżdżają nasze pojazdy

To łączna odległość równa 7 podróżom na Księżyc i z powrotem


3 900 000

tyle worków do selektywnej zbiórki rozdajemy rocznie

Mniej więcej tylu mieszkańców liczy Panama


1 100 000

tylu mieszkańców korzysta naszych usług

Taka liczba osób mogłaby 19 razy wypełnić w całości Stadion Narodowy w Warszawie


400 000

tyle ton odpadów komunalnych zbieramy rocznie

To w przybliżeniu masa wszystkich żyjących 2500 płetwali błękitnych, czyli największych ssaków na Ziemi


300 000

tyle pojemników i kontenerów jest w naszej dyspozycji

Mniej więcej tyle drzew rośnie w lesie o powierzchni 60 hektarów


270 000

tyle ton liczą roczne zdolności przerobowe naszych instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania

To masa odpowiadająca 1180 Statuom Wolności


1000

tylu pracowników zatrudniamy w naszych 22 oddziałach, spółkach i zakładach


 

96%

tyle odpadów odbieranych od partnerów biznesowych ulega przetworzeniu


100

z tyloma samorządami współpracujemy