Działamy na terenie całej Polski, a odbiorcami naszych usług jest obecnie ponad 800 000 mieszkańców


5 500 000 

tyle km rocznie przejeżdżają nasze pojazdy


4 300 000

tyle worków do selektywnej zbiórki rozdajemy rocznie


830 000

tylu mieszkańców korzysta naszych usług


360 000

tyle ton odpadów komunalnych zbieramy rocznie


220 000

tyle pojemników i kontenerów jest w naszej dyspozycji


322 000

tyle ton liczą roczne zdolności przerobowe naszych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania


1043

tylu pracowników zatrudniamy w naszych 20 oddziałach, spółkach i zakładach


50

z tyloma samorządami współpracujemy