Logo ENERIS Energia

Poprzez spółkę ENERIS Energia realizujemy inwestycje w wytwarzanie ekologicznej, czystej i bezpiecznej energii elektrycznej oraz ciepła. Jednocześnie chcemy w ten sposób rozwiązywać coraz większy problem, jakim jest frakcja energetyczna odpadów komunalnych oraz osady ściekowe.

Zapraszamy do współpracy gminy, które w ramach przyjętych programów gospodarki niskoemisyjnej zamierzają zlikwidować stare, nieefektywne i zanieczyszczające powietrze kotłownie i ciepłownie. Chcemy w ich miejsce stworzyć małe, nowoczesne instalacje pozwalające zaopatrzyć mieszkańców w ciepło oraz energię elektryczną. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do strumienia odzyskiwanych termicznie surowców włączymy również osady ściekowe.