Logo ENERIS Surowce

W 2015 roku Grupa ENERIS kupiła aktywa Veolia Usługi dla Środowiska, tworząc ENERIS Surowce największą, polską firmę gospodarki komunalnej.

Nasi pracownicy są wsparciem w realizacji zadań samorządów na terenie niemal 100 gmin w Polsce, gdzie w ciągu roku zbieramy 300 tys. ton odpadów. Efekty naszej pracy są doceniane przez 900 tys. Polaków. Nasza ogólnopolska struktura pozwala optymalizować działania zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kosztowym. Celem ENERIS Surowce jest świadczenie usług bazujących na najlepszych doświadczeniach i praktykach rynkowych, uwzględniających lokalne potrzeby oraz specyfikę poszczególnych gmin.

Największą uwagę poświęcamy odzyskowi materiałów pochodzących z odpadów, które w ostatnich dziesięcioleciach trafiały na składowiska, pogarszając kondycję gleby i  zasobów wodnych.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w ochronie środowiska jest codzienna, systematyczna i systemowa aktywność na wszystkich polach naszego zaangażowania biznesowego, współpraca i partnerstwo.