Logo ENERIS Woda

Spółka ENERIS Woda ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Polski do oczyszczalni ścieków oraz wzrost oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Poprzez działania dopasowane do indywidualnych potrzeb samorządów, chcemy zmodernizować istniejącą już infrastrukturę oraz prowadzić nowe inwestycje w tym zakresie. Przewidujemy różne warianty i modele współpracy: zakup całości lub części udziałów w spółce publicznej, dzierżawę i całościową eksploatację istniejącej infrastruktury przez ustalony z góry czas oraz inwestycję w infrastrukturę oraz jej późniejszą eksploatację.