Nasza wizja

CZYSTA ZIEMIA, WODA I POWIETRZE


Nasza misja

Wiodąca polska firma oferująca kompleksowe usługi i infrastrukturę dla samorządów i biznesu w celu maksymalnego odzysku surowcowego i energetycznego odpadów.


Nasze wartości:

  • E – Etyka – postępujemy uczciwie i z szacunkiem
  • N – Niezawodność – można na nas polegać
  • E – Energia – działamy z zaangażowaniem
  • R – Reguły – kierujemy się zasadami
  • I – Innowacyjność – poszukujemy nowych rozwiązań
  • S – Synergia – współpracujemy, by osiągnąć najlepsze rezultaty