Jesteśmy największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile.

Istniejemy od 1997 r. na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym 60% należy do ENERIS Surowce S.A., a pozostałe 40% do gminy Piła. Świadczymy usługi dla klientów instytucjonalnych, podmiotów komercyjnych oraz klientów indywidualnych.

Obsługujemy ponad 240 000 mieszkańców z 36 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym, w tym wyspecjalizowanym sprzętem, takim jak: śmieciarki, zamiatarki, samochody bramowe i hakowe, dostawcze (marki MAN, Mercedes, Multikar), pojazdy samozaładowcze z HDS, pojazdy do przewozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdy skrzyniowe z windą załadowczą oraz pługi śnieżne i posypywarki.

Cały czas się rozwijamy. W 2003 roku uruchomiliśmy – jako jedną z pierwszych w Wielkopolsce – sortownię odpadów opakowaniowych. W 2011 roku oddaliśmy do użytku w Kłodzie sortownię zmieszanych odpadów komunalnych, której maksymalna wydajność wynosi 70 tys. ton rocznie. W wyniku sortowania uzyskiwane jest wstępne paliwo alternatywne. W lipcu 2018 r. została uruchomiona biokompostownia. Dzięki temu instalacja w Kłodzie ma status Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, działającej na podstawie Pozwolenia Zintegrowanego.

Pobierz broszurę

Nawet najprostsze działania i zmiana codziennych nawyków są cennym gestem na rzecz ochrony środowiska.

Zapraszam do współpracy, Tomasz Bielański