Spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce, jako jeden z głównych odbiorców odpadów komunalnych w regionie, zaprasza do współpracy.

W siedzibie Altvater Piła, która się mieści przy ul. Łącznej 4A w Pile, otrzymają Państwo wszelkie informacje na temat umowy, którą dostosujemy, zgodnie z regulaminem gminnym, do Państwa potrzeb.

Numer kontaktowy: +48 (67) 211 58 17

Oferujemy podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika* o następujących wielkościach:

  • 120 litrowe,
  • 240 litrowe,
  • 1100 litrowe.

* Pojemnik jest własnością firmy. Po podpisaniu umowy, Klient może odebrać go osobiście lub poprosić o dostawę pod wyznaczony adres. Rozwiązanie umowy zobowiązuje Klienta do zwrotu pojemnika.

Przypominamy o konieczności segregowania odpadów!

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.eneris.pl

Dokumenty do pobrania: