ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.

64-920 Piła, ul . Łączna 4a

e-mail: altvater_pila@eneris.pl

tel. +48 (67) 212 33 58

NIP: 764-17-96-232

KRS: 0000097680

REGON: 570302283

BDO: 000005828

nr konta: Bank Pekao S.A. PL 61 1240 1053 1111 0010 8618 8006


Biuro Obsługi Klienta

czynne:

poniedziałek    07:00–18:00

wtorek              07:00–16:00

środa                07:00–16:00

czwartek           07:00–16:00

piątek               07:00–16:00

 

e-mail: bokpila@eneris.pl

tel. +48 (67) 211 58 17

tel. +48 602 421 509 – usługi kontenerowe


Dział handlowy – usługi dla przemysłu

tel. +48 668 194 625,

tel. +48 884 200 842


Dział księgowości

tel.: +48 (67) 211 58 30 lub +48 (67) 211 58 40


Sekretariat

tel. +48 (67) 212 33 58

faks +48 (67) 211 58 41


Kadry

tel. +48 (67) 211 58 22


Dział Ochrony Środowiska

tel. +48 (67) 211 58 13, +48 (67) 211 58 16


INSTALACJA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I SKŁADOWISKO ODPADÓW W KŁODZIE

Kłoda 64-930, Szydłowo
tel. +48 (67) 212 33 58


Oddział w Rusocinie

83-031 Rusocin, ul. Transportowa 2

e-mail: bokrusocin@eneris.pl

tel.: +48 604 184 886, +48 602 435 932


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (dalej „ADO”);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów, w tym szczególności w wybranym przez Państwa temacie np.: Harmonogram, Interwencja, Reklamacja, Inne);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. przez okres niezbędny do rozwiązania problemu przy wywozie odpadów, przy czym zostaną usunięte nie później niż 2 miesiące od momentu rozwiązania tego problemu;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO mogą być:
  • inne spółki z Grupy ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np. Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów.

Najszybszy sposób na kontakt z nami!