ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.

64-920 Piła
Ul . Łączna 4a

Tel. +48 (67) 212 33 58

altvater_pila@eneris.pl

 

NIP: 764-17-96-232

KRS: 0000097680

REGON: 570302283

Nr konta: Bank Pekao S.A. PL 61 1240 1053 1111 0010 8618 8006


Biuro Obsługi Klienta
Tel. +48 (67) 211 58 17, + 48 (67) 211 58 19 lub 602 421 509


Dział handlowy
Tel. +48 (67) 211 58 27 lub +48 (67) 211 58 42


Dział logistyki
Tel. +48 (67) 211 58 38


Dział księgowości
Tel. +48 (67) 211 58 30 lub +48 (67) 211 58 40


Dział windykacji
Tel. +48 (67) 211 58 31 lub +48 (67) 211 58 45


 Sekretariat, kontakt z Zarządem spółki

Tel. +48 (67) 212 33 58

 

Składowisko odpadów w Kłodzie

Kłoda 64-930, Szydłowo
Tel. +48 (67) 212 33 58

 

RIPOK – Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (IMBP)

Kłoda 64-930, Szydłowo
Tel. +48  (67) 212 33 58

Zakład w Rusocinie

83-031 Łęgowo
ul. Transportowa 2, Rusocin

Tel. +48 604 184 886, +48 602 435 932

biuro_rusocin@eneris.pl

Biuro obsługi klienta indywidualnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0016:00

Tel. +48 (67) 211 58 17,  +48 (67) 211 58 19 oraz e-mail: bokaltvaterpila@eneris.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Altvater Piła Sp. z o.o. Łączna 4a, 64-920 Piła  (dalej „ADO”);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów, w tym szczególności w wybranym przez Państwa temacie np.: Harmonogram, Interwencja, Reklamacja, Inne);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. przez okres niezbędny do rozwiązania problemu przy wywozie odpadów, przy czym zostaną usunięte nie później niż 2 miesiące od momentu rozwiązania tego problemu;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów.

Najszybszy sposób na kontakt z nami!