Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady podpisywania umów na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli szkół, przedszkoli, fundacji, przedsiębiorstw, sklepów, ogrodów działkowych.

Od początku kwietnia właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani samodzielnie podpisywać umowy na odbiór odpadów z wybranym operatorem, bez pośrednictwa Związku Międzygminnego PRGOK.

Spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce, jako jeden z głównych odbiorców odpadów komunalnych w regionie, zaprasza tym samym do współpracy.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych więcej informacji znajdą pod numerami telefonów (67) 211 58 17 i 602 421 509. W związku z ogłoszonym stanem epidemii Biuro Obsługi Klienta w Pile w formie stacjonarnej jest nieczynne do odwołania. Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej: www.eneris.pl

Altvater Piła to firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Dysponująca niezbędną infrastrukturą w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Spółka posiada własną sortownią oraz składowisko odpadów komunalnych. Flotę stanowi kilkadziesiąt wyspecjalizowanych pojazdów, które są obsługiwane przez blisko 200 pracowników. Zasięgiem obejmuje ponad 20 gmin z terenów województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i pomorskiego.

Spółka Altvater Piła to solidna firma z wieloletnim doświadczeniem w gospodarce odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy to efekt zmian wprowadzonych 19 lipca 2019 roku do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, a także uchwały nr XII/38/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z 27 lutego 2020 roku, na mocy której ZM PRGOK od 1 kwietnia 2020 r. nie będzie obsługiwać nieruchomości niezamieszkałych.