• odbiór i transport odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
  • sortowanie odpadów opakowaniowych,
  • zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych,
  • zbiórka baterii,
  • zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg,
  • eksploatacja składowiska w Kłodzie

Zgodnie z Art. 137, ust. 6. Ustawy o odpadach, Zarządzający składowiskiem informuje, że udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 11,33 zł/Mg składowanych odpadów.

Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych w rozwijaniu i utrwalaniu zachowań odpowiedzialnych ekologicznie. W ramach działań edukacyjnych prowadzimy prelekcje dla mieszkańców, młodzieży i dzieci oraz organizujemy wycieczki po naszym zakładzie dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami nowoczesnej gospodarki surowcowej.

Usługi kontenerowe:
Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty usług kontenerowych, które można zamówić w siedzibie przy ul. Łącznej 4a lub pod nr telefonu (67) 211 58 17 lub +48 602 421 509

 

UWAGA!

OCENA JAKOŚCI ORAZ KLASYFIKACJA KODU ODPADÓW DOKONYWANA JEST PRZEZ SKŁADOWISKO, DO KTÓREGO PRZEKAZYWANE SĄ ODPADY DO UTYLIZACJI, CO STANOWI PODSTAWĘ DO OBCIĄŻENIA ZLECENIODAWCY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ.

Dział Handlowy:
Podmiotom gospodarczym mogącym zawierać umowy na firmę na odbiór odpadów na zasadzie wyboru oferujemy:

  • odbiór odpadów komunalnych i opakowaniowych (papier, plastik, szkło) Regulamin usług odbioru odpadów, plik PDF, 88 KB
  • wynajem kontenerów na gruz budowlany lub zmieszane odpady komunalne
  • sprzedaż stelaży na worki do selektywnej zbiórki

Zapraszamy do siedziby Altvater Piła, która się mieści przy ul. Łącznej 4A w Pile, gdzie otrzymacie Państwo wszelkie informacje na temat umowy, którą dostosujemy zgodnie z regulaminem gminnym do Państwa potrzeb. Oferujemy podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z pojemnika* o następujących wielkościach: 120 litrowe, 240 litrowe, 1100 litrowe.

*pojemnik jest własnością Firmy, Klient zostaje w niego wyposażony po podpisaniu umowy – może go odebrać osobiście lub zostanie on dostarczony pod wyznaczony adres przez naszych pracowników. Rozwiązanie umowy zobowiązuje Klienta do zwrotu pojemnika.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!