NASZE USŁUGI:

 • odbiór i transport odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
 • sortowanie odpadów opakowaniowych,
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 • przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji MBP w Kłodzie
 • eksploatacja składowiska w Kłodzie,
 • wynajem kontenerów na gruz i inne odpady poremontowe,
 • wynajem kontenerów na odpady komunalne,
 • wynajem kontenerów na odpady wielkogabarytowe,
 • wynajem kontenerów na odpady opakowaniowe,
 • wynajem kontenerów na odpady bio,
 • wynajem miejsc parkingowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!