Realizujemy kompleksowe usługi gospodarki odpadami dla klientów indywidualnych, komercyjnych, instytucjonalnych i przemysłowych.

Działamy w 17 gminach na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Obsługujemy około 90 tysięcy mieszkańców w ramach kontraktów z gminami oraz 900 podmiotów gospodarczych realizując usługi odbioru odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz odpadów poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych. Ponadto, świadczymy usługi letniego i zimowego utrzymania ulic miast. Posiadamy zaplecze techniczne wyposażone w sprzęt specjalistyczny: śmieciarki, zamiatarki, pługo-piaskarki, hakowce, bramowce, pojazdy samozaładowcze wyposażone w HDS oraz pojazdy skrzyniowe z windą załadowczą.

Ziemia i jej przyroda to niepowtarzalny w skali wszechświata twór – szanujmy ją i pamiętajmy, że jest jedyna.

Zapraszam do współpracy, Roman Mikos


Najszybszy sposób na kontakt z nami!