• odbiór odpadów komunalnych,
  • odbiór odpadów pobudowlanych,
  • odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
  • letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów – zamiatanie i odśnieżanie,
  • sprzątanie hal, magazynów i pustostanów,
  • likwidacja dzikich wysypisk,
  • odbiór padłych zwierząt,
  • demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • skup surowców wtórnych.

Chętnie angażujemy się w działania związane z edukacją ekologiczną, współpracując w tym zakresie z samorządami, czego przykładem jest udział w akcji sprzątania świata, sprzątanie brzegów Obry oraz udział w festynach ekologicznych na terenie gmin, z którymi współpracujemy.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!
Najszybszy sposób na kontakt z nami!