• selektywna zbiórka odpadów,
  • odbiór surowców wtórnych,
  • odbiór i transport odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • kompleksowa obsługa zakładów przemysłowych,
  • prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie przedsiębiorstw,
  • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg i ciągów komunikacyjnych,
  • doradztwo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Chętnie angażujemy się w działania związane z edukacją ekologiczną, współpracując w tym zakresie z samorządami. Współpracowaliśmy m.in. przy projekcie „tymczasowej architektury przestrzennej” DEVEBERE dostarczając artystom kilka tysięcy butelek PET. Jesteśmy laureatami nagród: Skrzydła 2012 – nagroda gospodarcza oraz Świętokrzyskie Perły 2012.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami współpracy!