ENERIS to największa polska grupa ochrony środowiska

Działamy na terenie całego kraju, a z naszych usług korzysta ponad 800 tys. mieszkańców. Nasze oddziały mieszczą się w 20 lokalizacjach i zatrudniamy ponad 1 000 osób. więcej >>

Zajmujemy się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. W pracy korzystamy z nowoczesnego sprzętu – specjalistycznych pojazdów, kontenerów i pojemników na odpady czy zaawansowanych systemów teleinformatycznych.

Prowadzimy również działalność inwestycyjną, realizując nowoczesne projekty inżynieryjne w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.


Dział Zakupów ENERIS zaprasza do współpracy dostawców z Polski, Europy i całego świata, którzy oferują profesjonalny sprzęt, skuteczne rozwiązania oraz technologie służące nowoczesnej ochronie środowiska, a także zapewniają komfort i bezpieczeństwo naszym klientom i pracownikom.

Zapraszamy do współpracy!

e-mail: zakupy@eneris.pl
tel. +48 22 331 90 00


Aktualne postępowania ofertowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie bazy ENERIS w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Piaskowej 122. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl.

 • ENERIS – MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BAZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie bazy ENERIS w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Piaskowej 122. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Zaproszenie do złożenia oferty, plik PDF

 • ENERIS – NAPRAWA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI DROGI W KŁODZIE I PILE

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na naprawie uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej – miejsce realizacji zadania: Kłoda gmina Szydłowo oraz na naprawie uszkodzeń nawierzchni drogi wewnętrznej – miejsce realizacji Altvater Piła ul. Łączna 4a. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Zaproszenie do złożenia oferty, plik PDF

 • ENERIS – WYKONANIE SYSTEMU ODPYLANIA W HALI SORTOWNI

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej koncepcji systemu odpylania wraz z projektem i wykonaniem w hali sortowni odpadów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Starszym specjalistą ds. zakupów: joanna.goliszek@eneris.pl

Zaproszenie do złożenia oferty, plik PDF

 • ENERIS – KONTENERY

Zapraszamy do złożenia oferty handlowej na dostawę kontenerów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Informacje na temat kontenerów, plik PDF

 • ENERIS – POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE

Zapraszamy do złożenia oferty handlowej na dostawę pojemników na odpady segregowane. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Informacje na temat pojemników, plik PDF

Zakończone postępowania ofertowe:

 • ENERIS – DOSTAWA WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ODPADÓW
 • ENERIS ECU – ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUSKU
 • ENERIS ECU – WYKONANIE PROJEKTU PODCZYSZCZALNI ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • „ENERIS ECU JAROSZÓW – budowa drogi dojazdowej do SKŁADOWISKA ODPADÓW”
 • „ENERIS ECU JAROSZÓW – przebudowa drogi wjazdowej do ZAKŁADU” 
 • „ENERIS ECU JAROSZÓW – wykonanie nawierzchni na terenie ZAKŁADU” 
 • ENERIS – WYKONANIE I DOSTARCZENIE KONTENERÓW
 • ENERIS Proeco – CHŁODNIA NA ODPADY MEDYCZNE
 • „ENERIS – CZĘŚCI DO POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH”