W ENERIS wszystko zaczyna się od celu, którym jest ochrona środowiska w Polsce

Model biznesowy oparty na gospodarce cyrkularnej jest początkiem myślenia o tym, jak efektywnie i w sposób angażujący wszystkich interesariuszy budować polską korporację zmieniającą oblicze otaczającego środowiska. Kluczem są współodpowiedzialność i działania na wielu płaszczyznach.

W praktyce szukamy możliwości budowania pozytywnego impaktu na otaczające środowisko i zmniejszania negatywnego wpływu na nie w każdym z elementów pracy operacyjnej. Angażujemy w eko-działania szeroką grupę interesariuszy, od społeczności lokalnych w których działamy zaczynając, poprzez dostawców, władze samorządowe aż po media i organizację pozarządowe.

Poznaj nasze działania, zaproponuj ciekawe rozwiązania.

Wspólnie działajmy na rzecz ochrony środowiska!