Wierzymy, że w Polsce możliwy jest odzysk 100% odpadów – w postaci surowców jaki i energii. Nie stać nas na rozrzutność, jaką jest deponowanie surowców na składowisku, na czym tracą przyroda oraz gospodarka.

Ważnym elementem wspierającym osiągnięcie stuprocentowego odzysku odpadów jest edukacja i promowanie odpowiednich postaw wśród mieszkańców naszego kraju. Musimy mieć świadomość, że odpowiedzialność za środowisko wymaga od nas wszystkich zmiany myślenia: odpady to surowce, które powinniśmy jak najefektywniej wykorzystywać, a pojęcia takie jak: recykling, odzysk materiałowy i energetyczny powinny być znane każdemu z nas.

Naszym działaniom edukacyjnym przyświeca idea zawierająca się w trzech słowach: Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj.

REDUKUJ – swój wpływ na środowisko;
ODZYSKUJ – tak dużo surowców jak to możliwe;
PRZETWARZAJ – to czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.

W każdej z naszych spółek realizujemy szereg działań edukacyjnych, zarówno skierowanych do naszych pracowników (Akademia ENERIS) jak i do społeczności lokalnych (Program Grantowy, Ścieżki Edukacji Ekologicznej, Konkurs Eko-patrole, lekcje w szkołach, stoiska edukacyjne w czasie pikników, udział w akcjach specjalnych etc).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktywnościami