Pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów  system oznakowań opakowań wskazujący sposób segregacji odpadu opakowaniowego

 

Koalicja 5 frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkudziesięciu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce.

Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów. Opieramy się na wypracowanym spójnym i jednolitym systemie narzędzi dla przedsiębiorców i samorządów.


Dlaczego?

 • Rosnąca ilość produkowanych odpadów komunalnych, w tym opakowaniowych
 • Brak zrozumiałego oznakowania dla konsumentów odnośnie sposobu sortowania opakowań
 • Ujednolicenie od lipca 2017 r. systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Polski
 • Rosnące wymagania dotyczące osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia


Dołącz i skorzystaj!

 • Przemyślany system eko-oznakowania na opakowania
 • Analiza prawna na temat systemu znakowania ekologicznego
 • System oznakowania na pojemniki (biura, przestrzeń miejska) spójny z oznakowaniem produktów
 • Dostęp do wspólnie wypracowywanej bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i GOZ
 • Status Partnera Koalicji


Zapraszamy:

 • Producentów wprowadzających opakowania na rynek
 • Samorządy realizujące segregację na 5 frakcji
 • Firmy i NGO’s chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego i GOZ
 • Firmy realizujące działania edukacyjne wśród różnych grup interesariuszy w zakresie segregacji odpadów
 • Konsumentów zobowiązanych do segregowania odpadów komunalnych

Chcesz przystąpić do Koalicji – wypełnij Deklarację i prześlij ją na adres: komunikacja@eneris.pl.


Inicjatorzy:


Rada ekspertów:

 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych

Partnerzy (w kolejności alfabetycznej):

 • Anpharm PF S.A. – Zakład Produkcyjny Grupy Servier
 • Antalis Poland
 • Bajaland
 • Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc
 • BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ
 • CBRE Polska
 • Carlsberg
 • Carrefour Polska
 • Danone
 • Ekofabryka
 • EMKA Polska
 • Eurocash S.A.
 • Fundacja ProKarton
 • Fundacja Za górami za lasami
 • GFT Poland
 • Gmina Darłowo
 • Gmina Kołaczkowo
 • Gmina i Miasto Mirosławiec
 • Gmina i Miasto Żuromin
 • Gmina Prażmów
 • Gmina Raczki
 • Gmina Skrwilno
 • Gmina Sobótka
 • Gmina Stare Babice
 • Gmina Widuchowo
 • Gmina Wiśniowa
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kłaju
 • Grupa Żywiec
 • Kielce (UM)
 • LEAR Corporation Poland
 • Leclerc Polska
 • Little Grenfinihty
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Skanska
 • Stop Wasting Polska
 • Strzegom (UM)
 • UNEP/GRID Warszawa (Agenda ONZ ds. Ochrony Środowiska)
 • Urząd Miasta Piły
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Miejski w Tuchowie
 • Wołomin (UM)
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze
 • Zespół Szkół Bolesławiec
 • Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK)
 • Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO)
 • Żabka Polska

Kontakt:

Magdalena Sułek-Domańska
Dyrektor ds. Komunikacji, ENERIS Ochrona Środowiska
T: 664 139 806, E: magdalena.sulek@eneris.pl

Małgorzata Greszta
Partner Zarządzający, CSR Consulting
T: 662 347 471, E: malgorzata.greszta@csr-consulting.pl


Materiały edukacyjne: