ZAPRASZAMY:

  • producentów wprowadzających opakowania na rynek,
  • samorządy realizujące segregację na 5 frakcji,
  • firmy i NGO’s chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego i GOZ,
  • firmy realizujące działania edukacyjne dotyczące segregacji odpadów wśród różnych grup interesariuszy,
  • konsumentów zobowiązanych do segregowania odpadów komunalnych.

Chętnych do przystąpienia do Koalicji zachęcamy do wypełnienia Deklaracji i przesłanie jej na adres: komunikacja@eneris.pl.