Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji, ENERIS

tel.: 664 139 806

e-mail: magdalena.sulek@eneris.pl

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający, CSR Consulting

tel.: 662 347 471

e-mail: malgorzata.greszta@csr-consulting.pl