ENERIS wyróżnia całościowe podejście do ochrony środowiska w gminach, budując efektywność ekonomiczną i technologiczną, optymalizuje procesy w gospodarce surowcowej, energetycznej i wodno-ściekowej.

Zgodnie z Pakietem Klimatycznym 2020 do roku ’20 kraje Unii Europejskiej muszą o 20% zredukować emisję gazów cieplarnianych, o 20% poprawić efektywność energetyczną i zwiększyć udział energii odnawialnej do 20%. To poważne wyzwania dla Polski, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że według szacunków zapóźnienie technologiczne naszej gospodarki odpadami w stosunku do unijnej wynosi 10-15 lat. Powietrze w naszym kraju jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych, a na liście 10 najbardziej zapylonych miast Europy połowa to miasta z Polski. Szacuje się, że jest to przyczyna 45 tys. zgonów rocznie.

Standardowe, rozproszone podejście w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami, to za mało – potrzebne jest uchwycenie szerszego kontekstu, zrozumienie powiązań i zależności, innowacje, nowoczesne podejście, współpraca specjalistów różnych dziedzin i obszarów nauki oraz przemysłu. Tylko wtedy możemy być pewni efektu synergii i zwiększonej efektywności ekonomicznej oraz efektu ekologicznego.

Ochrona środowiska to nie proces rewolucyjny, ale ewolucyjny. Dlatego wprowadzamy ulepszenia wszędzie tam, gdzie ma miejsce oddziaływanie na środowisko. Zaczynamy od siebie, przyglądamy się naszemu wpływowi na środowisko. Przykładem jest Program Eko-logistyki ENERIS. Odbiór i transport ponad 400 tys. ton odpadów rocznie wymaga od nas zmiany modelu działania. Dlatego dbamy o to, jak jeździmy (eko-jazda), jak przewozimy (np. odpowiednie zabezpieczanie ładunków) czy jak budujemy efektywność tras wywozu (nowoczesne systemy IT).