Składowanie zmieszanych odpadów degraduje środowisko naturalne. Jednak dzięki segregowaniu można ograniczać negatywny wpływ człowieka na przyrodę. Każdy z nas powinien pamiętać, że odpady to surowce, z których możemy korzystać zarówno jako z materiałów wtórnych, jak i energetycznie.


Wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad, żeby otaczające nas środowisko odczuło zauważalną różnicę.

infografika segrgowanie

 


Warto sortować odpady, bo:

przetworzenie-96

 • Ograniczamy składowanie,
 • Odzyskujemy cenne surowce (np. metale ziem rzadkich, złom, folie i plastiki, papier),
 • Ograniczamy wrąb lasów,
 • Ograniczamy zużycie wody i energii,
 • Ograniczamy emisję zanieczyszczeń do gleby i atmosfery,
 • Ograniczamy degradację środowiska związaną z pozyskiwaniem rud metali, węgla, ropy naftowej i innych surowców.

Naklejka umieszczona na pojemniku na odpady

Czy wiesz, że:

 • Z ok. 70 butelek PET można stworzyć bluzę polarową? Natomiast taka sama butelka rozkłada się w ciągu 1000 lat,
 • Plastikowe torebki-reklamówki mogą być świetnym źródłem energii! Niestety, wyrzucona torebka ulega rozkładowi przez 450 lat,
 • Z aluminiowych puszek po napojach powstają oprawki okularowe lub… ramy rowerów. Na rozłożenie takiej puszki przyroda potrzebuje 150 lat,
 • Jedna niewłaściwie wyrzucona bateria „paluszek” może zatruć 1 m3,
 • Słoik może się wielokrotnie sprawdzić do przechowywania przetworów lub przywiezienia zapasu jedzenia od Mamy lub Babci. Jednak wyrzucony słoik praktycznie się nie rozkłada.