Dla samorządów

Dodano: 9 października 2016

Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w ochronie środowiska jest codzienna współpraca i partnerstwo.

Z tego powodu jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerem dla coraz większej grupy samorządów, z którymi wspólnie dbamy o środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców. Jednostki Samorządu Terytorialnego korzystają z naszych kompleksowych rozwiązań oraz dedykowanych sposobów finansowania oraz realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Stawiamy na kompetencje, jakość, nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.

Oferujemy:

 • usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańcow gminy oraz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,
 • organizację zbiórki u źródła odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz odpady zielone,
 • organizację zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych,
 • organizację mobilnych i stacjonarnych punktów odbioru odpadów komunalnych,
 • likwidację dzikich wysypisk,
 • projektowanie i pielęgnację terenów zielonych,
 • prace porządkowe, mycie i sprzątanie wiat przystankowych,
 • utrzymanie czystości ulic, chodników, oraz parkingów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zraszanie nawierzchni podczas upałów,
 • pomoc w organizacji i obsłudze imprez proekologicznych,
 • współpracę ze szkołami i przedszkolami w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych.

Specjalizujemy się w budowaniu trwałych partnerstw.