Gdzie co wrzucamy? Zasady segregowania
odpadów

OD 1 LIPCA 2017 ROKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY, KTÓRE WE WSZYSTKICH GMINACH W POLSCE WPROWADZIŁY JEDNOLITY SPOSÓB SEGREGOWANIA ODPADÓW.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) wprowadza ujednolicenie ilości odbieranych od mieszkańców frakcji oraz sposobu ich odbioru. W gminach obowiązuje zbiórka odpadów do pięciu różnych pojemników w określonym przez resort środowiska kolorze.

Do niebieskich
- papier.

Do zielonych
- szkło.

Do żółtych 
– metal i tworzywa sztuczne.

Do brązowych 
– bioodpady.

Do czarnych 
– odpady zmieszane.

5 frakcji

 

Konieczność zastosowania jednolitych zasad selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika przede wszystkim z konieczności osiągnięcia 50% współczynnika recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych przez Polskę do 31 grudnia 2020 r.