Gdzie co wrzucamy? Zasady segregowania
odpadów

WE WSZYSTKICH GMINACH W POLSCE OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY, KTÓRE WPROWADZIŁY JEDNOLITY SPOSÓB SEGREGOWANIA ODPADÓW.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wprowadza ujednolicenie ilości odbieranych od mieszkańców frakcji oraz sposobu ich odbioru. W gminach obowiązuje zbiórka odpadów do pięciu różnych pojemników w określonym przez resort środowiska kolorze.

Do niebieskich
- papier.

WRZUCAJ:

- gazety i czasopisma

- książki i zeszyty

- papierowe torby i worki

- opakowania z papieru i tektury,

- pudełka papierowe i kartony,

- papier biurowy i szkolny,

- papier pakowy.

NIE WRZUCAJ:

- brudnego i tłustego papieru

- kartonów wielomateriałowych po mleku i napojach

- papieru faksowego, termicznego i paragonów

- pieluch i materiałów higienicznych

- tapet, worków po materiałach budowlanych

- segregatorów z okuciami, papieru z folią.

Do zielonych
- szkło.

WRZUCAJ:

- szkło białe i kolorowe

- słoiki po żywności i kosmetykach

- butelki po napojach i olejach roślinnych.

NIE WRZUCAJ:

- szkła stołowego, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego

- szkła okiennego, luster

- szkła okularowego, szyb samochodowych

- reflektorów, zniczy z woskiem

- termometrów i strzykawek

- monitorów, lamp elektronicznych, żarówek.

Do żółtych 
– metal i tworzywa sztuczne.

WRZUCAJ:

- zakrętki i kapsle,

- plastikowe torebki i opakowania,

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

- metale kolorowe i drobny złom

- puszki aluminiowe i stalowe,

- metalowe narzędzia.

NIE WRZUCAJ:

- butelek i pojemników z zawartością,

- opakowań po lekach,

- opakowań po wyrobach garmażeryjnych,

- opakowań po olejach i smarach,

- opakowań po środkach owadobójczych,

- zabawek.

Do brązowych 
– bioodpady.

WRZUCAJ:

- resztki warzyw i owoców

- obierki, fusy po herbacie i kawie

- skorupki jajek, łupiny orzechów

- liście, gałęzie, ściętą trawę

- kwiaty doniczkowe i cięte, trociny.

NIE WRZUCAJ:

- resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych

- pieluch, artykułów higienicznych, leków

- popiołu, ziemi i kamieni

- worków z odkurzacza, niedopałków papierosów

- drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.

Do czarnych 
– odpady zmieszane.

WRZUCAJ:

- zużyte środki higieny osobistej, chusteczki

- zatłuszczone opakowania

- odchody zwierząt domowych

- szkło stołowe, ceramikę

- lustra, skórę, gumę, worki od odkurzacza, papierosy

- resztki mięsa, tłuszczów zwierzęcych, kości, ości.

NIE WRZUCAJ:

- materiałów budowlanych i rozbiórkowych,

- odpadów wielkogabarytowych,

- baterii,

- sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- opakowań po farbach, lakierach,

- opakowań po środkach ochrony roślin.

 

Konieczność zastosowania jednolitych zasad selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika przede wszystkim z konieczności osiągnięcia 50% współczynnika recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych przez Polskę do 31 grudnia 2020 r.