Odpady niebezpieczne i medyczne - odbiór i utylizacja

Zapraszamy do współpracy w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i medycznych.

Nasze podstawowe usługi:

  • transport spełniający wymogi ADR,
  • odpowiedzialność za powierzone odpady od momentu odbioru, aż po unieszkodliwienie,
  • pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
  • pojemniki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
  • umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania handlowe,
  • terminowa, rzetelna i profesjonalna obsługa.


Do kategorii zwanej odpadami niebezpiecznymi, których odbiorem i utylizacją się zajmujemy, zaliczają się różnego rodzaju syntetyczne i naturalne substancje stosowane m.in. w przemyśle, jak np. rozpuszczalniki, barwniki, żywice czy kleje. Ta grupa obejmuje także zużyte materiały medyczne, pyły metaliczne, pozostałości po procesie spalania czy środki wybuchowe. Krótko mówiąc, chodzi o różnego rodzaju ciecze i inne obiekty o potencjalnie szkodliwym działaniu zarówno dla środowiska, jak i ludzi. W ich zagospodarowaniu specjalizuje się nasza firma.

Utylizacja i odbiór odpadów niebezpiecznych

Zdajemy sobie sprawę, że odpady niebezpieczne wymagają szczególnie ostrożnego podejścia. Ich odbiór i utylizacja są możliwe wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, którzy dysponują profesjonalnym wyposażeniem. Wszystkie te warunki spełnia nasza firma, dlatego możemy zaproponować wszechstronne i fachowe wsparcie klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i organizacjom.

Utylizacja i odbiór odpadów niebezpiecznych odbywają się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Zawsze dobieramy środki, metody i techniki działania ściśle pod kątem określonych materiałów, które poddajemy przerobowi, odzyskując przy tym energię powstającą w trakcie tego procesu.

Współpracujemy z firmami przemysłowymi i produkcyjnymi, placówkami medycznymi, przedsiębiorstwami budowlanymi, jednostkami samorządu terytorialnego i każdym, kto chce powierzyć profesjonalistom gospodarkę groźnymi zanieczyszczeniami.