Odpady niebezpieczne i medyczne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH.

Nasze podstawowe usługi:

  • transport spełniający wymogi ADR,
  • odpowiedzialność za powierzone odpady od momentu odbioru, aż po unieszkodliwienie,
  • pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
  • pojemniki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
  • umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania handlowe,
  • terminowa, rzetelna i profesjonalna obsługa.