Odbiór i recykling styropianu opakowaniowego

BEZPIECZNY I EKOLOGICZNY RECYKLING STYROPIANU OPAKOWANIOWEGO (EPS)

EPS (Expanded PoliStyrene) czyli spieniony polistyren, znany również jako styropian, dzięki swoim własnościom jest powszechnie używanym materiałem. Jest lekki, trwały, ma niesamowite własności izolacyjne, a przy zachowaniu odpowiednich kształtów i grubości możemy z niego tworzyć wytrzymałe konstrukcje i wyroby. Wykorzystywany jest do produkcji m.in. opakowań na sprzęty RTV/AGD, skrzynek chłodniczych czy jednorazowych opakowań na jedzenie. Wytwarza się z niego również płyty izolacyjne i ociepleniowe do budownictwa (dodaje się wówczas do niego różne substancje np. zabezpieczające przed spaleniem). Jest zatem powszechnie używany i w dużych ilościach na rynku.

Jak każdy produkt staje się kiedyś odpadem, a w przypadku EPS czas ten następuje bardzo szybko (np. opakowania jednorazowe). Złe praktyki postępowania z odpadami styropianu przy jego specyfice (postać i trwałość) powodują, że może być źródłem zanieczyszczenia środowiska - długotrwałego i bardzo trudnego do usunięcia.

Jednocześnie wzrasta świadomość producentów i użytkowników styropianu, że odpady EPS powinny być zawrócone do ponownego wykorzystania poprzez proces recyklingu. Ten cenny surowiec wtórny w systemie segregacji odpadów nie ma wyodrębnionej ścieżki, a jego zbieranie i transport jest niezmiernie trudny - wymaga stworzenia dedykowanej logistyki i wielu przypadkach bywa ekonomicznie mało efektywne. Dlatego stosunkowo nieliczne firmy podejmują się świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów EPS. ENERIS jest jedną z nich!

 

OFERUJEMY:

 • bardzo dobre, stabilne warunki finansowe,
 • zgodne z prawem i proekologiczne zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 02, 07 02 13,
 • profesjonalną obsługę klienta i szybki czas reakcji,
 • ofertę usług towarzyszących, w tym specjalistyczne kompaktory gwarantujące dobrą spoistość bloków o stabilnych wymiarach, transport od 10 do 22 ton oraz outsourcing pracowniczy (przygotowanie odpadów do transportu),
 • przejrzyste zasady działania i zatrudnienia – jesteśmy firmą godną zaufania!
   

NASZA USŁUGA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • potrafisz udokumentować źródła pochodzenia surowca (potwierdzenie źródła, rodzaju materiału),
 • możesz zagwarantować właściwą czystość materiału (brak zanieczyszczeń stałych: kamienie, gruz, piasek, ziemia, drewno, kleje, zaprawy, cement, inne polimery np. pianka PU, siatka, folie, taśmy, karton, papier, przedmioty metalowe),
 • posiadasz styropian barwy białej lub szarej (inne kolory są dopuszczalne pod warunkiem potwierdzenia, że jest to materiał opakowaniowy), skompaktowany do 350-500kg/m³,
 • gwarantujesz neutralny zapach (brak nieprzyjemnych, drażniących zapachów) i brak zanieczyszczeń organicznych,
 • zapewniasz zawartości wilgoci poniżej 5% i brak bromu (brak substancji uniepalniających).
   

SPRAWDŹ, JAKIE WARUNKI MOŻEMY CI ZAPROPONOWAĆ!

Manager projektu – Miłosz Banasik
tel.: +48 532 403 382
e-mail: eps|eneris.pl| |eps|eneris.pl