Recykling akumulatorów i baterii

ENERIS RECUPYL sp. z o.o. jest wiodącym recyklerem wszystkich typów baterii i akumulatorów w europie środkowej

Cały proces recyklingu ogniw galwanicznych realizujemy zgodnie z Normą Zarządzania Jakością ISO 9001 i Normą Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Prowadzimy pełną dokumentację, która stanowi podstawę oficjalnej sprawozdawczości wynikającej z Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta akumulatorów i baterii.

Zapraszamy do współpracy europejskich producentów, dystrybutorów, podmioty wprowadzające, organizacje odzysku akumulatorów i baterii oraz samorządy i RIPOK-i z całej Polski.
 

CHCESZ PRZEKAZAĆ AKUMULATORY I BATERIE DO PROFESJONALNEGO ZAGOSPODAROWANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 95 737 22 19 LUB +48 95 733 56 13, recupyl|eneris.pl| |RECUPYL|ENERIS.PL