Znajdź harmonogram odbioru odpadów

Chcesz sprawdziś harmomgram wywozu odpadów? Masz wątpliwości jak segregować śmieci? A może chcesz zadać nam inne pytania? Wszystko to i dużo więcej znajdziesz na stronie oddziału obsługującego twoją gminę.

Znajdź harmonogram odbioru odpadów

Budujesz lub remontujesz swój dom lub mieszkanie?

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo sortować odpady i jak pozbyć się bezpiecznie dla środowiska telewizora lub lodówki? Nie wiesz, gdzie wyrzucić opakowania po olejach lub środkach ochrony roślin?

Skontaktuj się z nami, lub sprawdź tutaj

bok|eneris.pl| |bok|eneris.pl
801 00 38 38