Strategia podatkowa

W związku z objęciem ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji sp. z o.o. ustawowym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT, poniżej zaprezentowano informację o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. oraz 2022 r., z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez spółkę.
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej EECU w 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej EECU w 2022 r.