Edukacja

WIERZYMY, ŻE W POLSCE MOŻLIWY JEST ODZYSK 100% ODPADÓW – W POSTACI SUROWCÓW I ENERGII. NIE STAĆ NAS NA ROZRZUTNOŚĆ, JAKĄ JEST DEPONOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU, NA CZYM TRACĄ PRZYRODA ORAZ GOSPODARKA.

Ważnym elementem wspierającym osiągnięcie stuprocentowego odzysku odpadów jest edukacja i promowanie odpowiednich postaw wśród mieszkańców naszego kraju. Musimy mieć świadomość, że odpowiedzialność za środowisko wymaga od nas wszystkich zmiany myślenia: odpady to surowce, które powinniśmy jak najefektywniej wykorzystywać, a pojęcia takie jak: recykling, odzysk materiałowy i energetyczny powinny być znane każdemu z nas.
 

NASZYM DZIAŁANIOM EDUKACYJNYM PRZYŚWIECA IDEA ZAWIERAJĄCA SIĘ W TRZECH SŁOWACH:

  • REDUKUJ – swój wpływ na środowisko;

  • ODZYSKUJ – tak dużo surowców jak to możliwe;

  • PRZETWARZAJ – to czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.
     

W każdej z naszych spółek realizujemy szereg działań edukacyjnych, zarówno skierowanych do naszych pracowników (Akademia ENERIS), jak i do społeczności lokalnych (Program Grantowy, Ścieżki Edukacji Ekologicznej, konkurs Eko-patrole, lekcje w szkołach, stoiska edukacyjne w czasie pikników, udział w akcjach specjalnych).