Harmonogramy

Grupa Eneris realizuje różnorodne, profesjonalne usługi z zakresu gospodarki odpadami w wielu miejscach Polski. Prezentujemy więc szczegółowy harmonogram wywozu śmieci dla poszczególnych miast i gmin, który dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także przedsiębiorstw. Dostępne grafiki pozwolą właścicielom i zarządcom posesji zawczasu przygotować i wystawić zapełnione pojemniki – najlepiej zrobić to dzień przed terminem zabierania nieczystości, gdyż prace są prowadzone od wczesnych godzin rannych.

Harmonogram wywozu odpadów

W myśl przepisów prawa śmieci zostały podzielone na kilka frakcji, które są odbierane we wskazane dni. Klasyfikacja ta obejmuje: papier i kartony, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz bioodpady. Wywóz odpadów realizowany jest przynajmniej raz w miesiącu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Co jakiś czas istnieje też możliwość oddania rzeczy wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów elektronicznych. Warto regularnie sprawdzać plan, a także zapisać kluczowe terminy dla danych lokalizacji.