ENERIS przejmuje spółkę Grabplast

Dodano 11.01.2024

Grupa Eneris Surowce przejęła 100% udziałów w spółce Grabplast Sp. z o. o. zlokalizowanej w Grabowie, w północnej Polsce. 

Instalacja została uruchomiona w połowie 2022 roku i zajmuje się recyklingiem folii, głównie LDPE. Zakład dysponuje najnowszą dostępną technologią na rynku. Poza produkcją granulatu LDPE, spółka Grabplast posiada profesjonalną linię do produkcji worków z tworzyw sztucznych. Produkowane w zakładzie worki Eneris zamierza wykorzystywać w ramach realizowanych kontraktów oraz sprzedawać kontrahentom.

Recykling tworzyw sztucznych prowadzony w Grabplast uzupełnia łańcuch wartości Eneris i stanowi znaczący krok w przejściu na model gospodarki o obiegu zamkniętym. W zakładzie w Grabowie produkuje się nawet tonę granulatu LDPE na godzinę, a linia do produkcji worków foliowych posiada wydajność 48 mln sztuk rocznie.

- Wysortowane w instalacjach Eneris tworzywa sztuczne trafią do zakładu w Grabowie, tam zostaną przerobione na granulat LDPE, a ten na worki foliowe. One zaś zostaną dostarczone mieszkańcom gmin, które obsługuje Eneris. Tym samym otrzymujemy pełnowartościowy produkt i dajemy odpadom nowe życie – mówi Dorota Włoch, Prezes Zarządu Eneris Surowce.

Kolejny krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym ma wpływ na zmianę myślenia o odpadach: zużyte folie i worki to nie odpady – to cenne surowce, które można ponownie wykorzystać ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

 

Tak działa obieg zamknięty w Eneris:

1. Edukacja w zakresie segregacji

Pierwszym krokiem do efektywnego recyklingu jest dobra segregacja u źródła, czyl w naszych domach, biurach oraz firmach. Dzięki właściwej segregacji otrzymujemy czystszy materiał, który nadaje się do późniejszego recyklingu. Eneris prowadzi rocznie około 130 akcji edukacyjnych w 7 ośrodkach w całej Polsce, pokazujących na czym polega właściwa segregacja i gospodarka odpadami.

 

2. Zbiórka odpadów

Kolejnym krokiem jest zebranie wytworzonych odpadów. Eneris odbiera selektywnie
i zagospodarowuje odpady komunalne i przemysłowe w całej Polsce. Rocznie gospodarujemy 1,8 mln ton odpadów.

 

3. Przetwarzanie i odzysk energetyczny

Trzecim etapem efektywnego gospodarowania odpadami jest ich przetwarzanie
i przygotowanie do recyklingu. Eneris odzyskując wartościowe surowce z masy odpadów wykorzystuje trzy instalacje komunalne, 7 sortowni i instalacji do przygotowania odpadów surowcowych i dwie instalacje do recyklingu baterii. Dzięki temu surowce nie są marnowane. Balast posortowniczy, nienadający się do dalszego recyklingu, jest wykorzystywany do produkcji paliwa RDF, które jest przekazywane do odzysku energetycznego.

 

4. Recykling

Eneris przekazuje do recyklingu takie surowce jak: metal, szkło, tworzywa sztuczne
i papier. Zakład Grabplast domyka zaś wewnętrzny obieg tworzyw sztucznych w Grupie Eneris. Wysegregowane folie i worki zyskują drugie życie. Z odpadu powstaje pełnowartościowy produkt, jakim są m.in. worki na selektywną zbiórkę.