Harmonogramy

Grupa Eneris działająca w Kielcach przedstawia szczegółowy harmonogram wywozu śmieci od różnego typu podmiotów. Grafik obejmuje miejsca z zabudową wielorodzinną i kilkurodzinną, a także nieruchomości jednorodzinne, niezamieszkałe i te z trudnym dojazdem. Należy się z nim zapoznać, aby zawczasu przygotować pojemniki z odpadami. Kosze i worki z nieczystościami najlepiej wystawić dzień przed terminem odbioru, gdy prace zaczynają się już o poranku. Trzeba również pamiętać o zapewnieniu do nich łatwego dostępu. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Harmonogram wywozu śmieci w Kielcach

Polecamy sprawdzić, kiedy będzie prowadzony wywóz odpadów z danego miejsca Kielc, co ułatwi odpowiednie gospodarowanie resztkami oraz elementami przeznaczonymi do wyrzucenia w domu czy firmie. Zgodnie z przepisami śmieci trzeba segregować, umieszczając je w odpowiednich workach lub pojemnikach. Harmonogram wskazuje terminy odbioru zmieszanych nieczystości komunalnych i opakowaniowych, szkła, materiałów biodegradowalnych, papieru, a także daty, gdy realizowane są zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych.