Altvater Piła sp. z o.o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

e-mail: altvater_pila|grupa-eneris.pl| |altvater_pila|eneris.pl

tel. +48 (67) 212 33 58

NIP: 764-17-96-232

KRS: 0000097680

REGON: 570302283

BDO: 000005828

nr konta: Bank Pekao S.A. PL 61 1240 1053 1111 0010 8618 8006

Mapa google

 

Biuro Obsługi Klienta
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

e-mail: bokpila@eneris.pl
tel. +48 (67) 211 58 17
tel. +48 602 421 509 – usługi kontenerowe

Dział handlowy – usługi dla przemysłu
tel. +48 668 194 625
tel. +48 884 200 842
Dział księgowości

tel. +48 (67) 211 58 30
tel. +48 (67) 211 58 40

 

 

Sekretariat

tel. +48 (67) 212 33 58
faks +48 (67) 211 58 41

Kadry

 

tel. +48 (67) 211 58 22

Dział Ochrony Środowiska

tel. +48 (67) 211 58 13
tel. +48 (67) 211 58 16

 

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i składowisko odpadów w kłodzie

Kłoda 64-930, Szydłowo

tel. +48 (67) 212 33 58

Mapa google

Oddział w Rusocinie

83-031 Rusocin, ul. Transportowa 2

e-mail: bokrusocin@eneris.pl

tel.: +48 604 184 886, +48 602 435 932

NIP 764-17-96-232

Mapa google

Napisz do nas

Informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła (dalej „ADO”);
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO - uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów lub ochrona przed roszczeniami);
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO lub przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (przy czym zostaną usunięte nie później niż 3 lata od zgłoszenia problemu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie), w zależności który z  tych okresów jest dłuższy;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, itp.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nawiązania kontaktu z Państwem a tym samym utrudni podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie zgłaszanego problemu.
* - pola wymagane