Harmonogramy

Grupa Eneris działa w Rawie Mazowieckiej, obsługując podmioty indywidualne i firmy z tego miasta oraz okolicznych gmin. Dlatego też prezentujemy szczegółowy harmonogram wywozu śmieci. Odbiór nieczystości jest realizowany zgodnie z powstałym wcześniej grafikiem. Osoby zamieszkujące nieruchomości jednorodzinne czy wielorodzinne muszą we wskazanym czasie wystawić pojemniki z odpadami. Należy zrobić to najpóźniej w dniu realizowania usługi do godziny 6:00, ponieważ prace rozpoczynają się od rana.

Harmonogram wywozu śmieci w Rawie Mazowieckiej

Wszyscy właściciele posesji muszą zapewnić swobodny dostęp do wystawionych worków i koszów, aby nie było żadnych problemów z ich odebraniem. Jak wiadomo, przepisy obligują mieszkańców Rawy Mazowieckiej i okolicznych miejscowości do segregowania śmieci. Harmonogram określający, kiedy odbywa się wywóz odpadów, został podzielony na frakcje. W planie da się znaleźć więc terminy odbioru nieczystości biodegradowalnych i zmieszanych, plastiku i metalu, papieru oraz szkła. Co pewien czas zabrane mogą być też przedmioty wielkogabarytowe oraz elektrośmieci.

Harmonogram zbiórki odpadów dla ENERIS Surowce
oddział w Rawie Mazowieckiej

Miejscowość, ulica, nr domu