Harmonogramy

Wszyscy mieszkańcy Rusocina powinni zapoznać się z harmonogramem odbioru śmieci dla domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Zgodnie z przepisami nieczystości zostały podzielone na frakcje: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz bio. Wywóz odpadów jest realizowany co najmniej raz w miesiącu, a maksymalnie kilka razy w roku prowadzi się też zbiórkę rzeczy wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektronicznych. Polecamy zapisać kluczowe terminy lub regularnie sprawdzać dostępny na stronie interaktywny kalendarz.

Harmonogram wywozu śmieci w Rusocinie

Warto podkreślić, że szczegółowy harmonogram wywozu śmieci w Rusocinie jest tworzony ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwala odpowiednio zaplanować działanie podmiotom indywidualnym czy firmom. Właściciele posesji są zobowiązani przygotować i wystawić odpady najpóźniej do godziny 6:00 w dniu, w którym prowadzony jest odbiór. Należy zapewnić wygodny dostęp do zapełnionych wiat śmietnikowych czy pojemników. Z kolei duże kartony, niemieszczące się w kubłach trzeba dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki. Sunrise

Harmonogram zbiórki odpadów dla Altvater
oddział w Rusocinie

Miejscowość, ulica, nr domu

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników