Harmonogramy

Renomowana firma Eneris ma oddział w Tomaszowie Mazowieckim, więc prezentujemy harmonogram wywozu śmieci dla okolicznych gmin. Powinni się z nim zapoznać właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz mieszkańcy zabudowań wielorodzinnych. Zgodnie z przepisami prawa wszelkie nieczystości muszą zostać podzielona na frakcje takie jak tworzywa sztuczne i metale, papier, odpady zmieszane oraz bio, a także szkło. Ich odbiór jest realizowany przynajmniej raz w miesiącu, a co jakiś czas istnieje możliwość przekazania przedmiotów wielkogabarytowych i elektroniki.

Harmonogram wywozu śmieci w Tomaszowie Mazowieckim

Trzeba wiedzieć, że szczegółowy harmonogram określający, kiedy będzie realizowany wywóz odpadów, jest tworzony z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego też każdy mieszkaniec może wygodnie zapisać sobie kluczowe terminy. Wszyscy właściciele posesji w gminach położonych w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego są zobowiązani przygotować, a potem wystawić pojemniki ze śmieciami najpóźniej do godziny 6:00 w dniu, w którym prowadzony jest odbiór. Dostęp do koszów oraz worków powinien być swobodny, co ułatwi świadczenie usługi.

Harmonogram zbiórki odpadów dla ENERIS Surowce
oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Miejscowość, ulica, nr domu