Harmonogramy

Jeśli mieszkasz we Wrocławiu, to koniecznie sprawdź harmonogram wywozu śmieci, aby zawsze na czas przygotować i umieścić w odpowiednim miejscu zapełnione pojemniki. Odbiór nieczystości od podmiotów indywidualnych i przedsiębiorstw jest realizowany zgodnie z przedstawionym wcześniej planem. Warto wiedzieć, że stolica Dolnego Śląska została podzielona na cztery sektory, za które odpowiedzialne są doświadczone firmy takie jak Grupa Eneris, zapewniająca profesjonalną, ekologiczną gospodarkę odpadami.

Harmonogram wywozu śmieci we Wrocławiu

Odbiór różnego typu śmieci jest prowadzony według wcześniej powstałego harmonogramu. Każdy właściciel posesji we Wrocławiu jest zobowiązany do wystawienia pojemników tak, aby umożliwić do nich swobodny dostęp. Najlepiej zrobić to w dzień poprzedzający wskazany termin usługi, ponieważ wywóz odpadów zaczyna się już we wczesnych godzinach rannych. Należy przekazywać co najmniej raz w tygodniu nieczystości zmieszane oraz zielone, a nieco rzadziej plastik i metale, papier i tekturę, szkło, a także ewentualne przedmioty wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektroniczny.

Harmonogram zbiórki odpadów dla ENERIS ECU
oddział we Wrocławiu

MIASTO WROCŁAW

Przejdź do harmonogramu

Harmonogram zbiórki odpadów dla ENERIS ECU
oddział we Wrocławiu

Miejscowość, ulica, nr domu