Wrocław – Sektor II Krzyki

tel. +48 71 349 96 43
e-mail: bok.wroclaw@eneris.pl

Wrocław – Stare Miasto, Śródmieście

tel. +48 71 349 90 71
e-mail: bok@chemekosystem.pl

Miasto Świdnica – sektor II i Gminy:

Kamieniec Ząbkowicki, Lądek Zdrój, Żarów, Kłodzko, Strzegom

tel. +48 602 431 833
e-mail: es_wroclaw@eneris.pl

ENERIS ECU

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp.z o.o.
Rusko 66
58-120 Jaroszów
NIP: 884-22-81-452
KRS: 0000118830

Mapa google

Biuro we Wrocławiu

ENERIS ECU - Biuro we Wrocławiu

ul. Jerzmanowska 8G

54-519 Wrocław

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 71-349-96-43
e-mail: bok.wroclaw@eneris.pl

Mapa google

Biuro w Strzegomiu

58-150 Strzegom, Aleja Wojska Polskiego 75

tel. +48 884 201 912

Mapa google

Zakład w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6

e-mail: swidnica|eneris.pl| |swidnica|eneris.pl

tel. +48 74 856 99 70

tel. +48 884 201 910

Mapa google

Zakład w Kłodzku

57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 12

e-mail: klodzko|eneris.pl| |klodzko|eneris.pl

tel. +48 74 865 54 53

tel. +48 608 420 621

Mapa google

Napisz do nas

Informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce (dalej „ADO”);
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO - uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów lub ochrona przed roszczeniami);
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO lub przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (przy czym zostaną usunięte nie później niż 3 lata od zgłoszenia problemu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie), w zależności który z  tych okresów jest dłuższy;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, itp.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nawiązania kontaktu z Państwem a tym samym utrudni podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie zgłaszanego problemu.
* - pola wymagane

 

Biuro obsługi klienta

WROCŁAW – SEKTOR II KRZYKI
WROCŁAW – STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE
GMINY: KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, LĄDEK ZDRÓJ, MALCZYCE, ŻAROW, KŁODZKO, KRAPKOWICE, STRZEGOM, MIASTO ŚWIDNICA – sektor II