Zagospodarowanie odpadów wiertniczych / wydobywczych

ENERIS SUROWCE s.a. jest na terenie polski jednym z liderów w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami pochodzącymi z wiertni poszukiwań węglowodorów (m.in. gazu łupkowego).

NASZE USŁUGI:

  • transport i przekazanie do zagospodarowania płuczek wiertniczych i płynu zwrotnego,
  • odbiór i transport wód opadowych i ścieków bytowych z terenów wiertni,
  • pomoc w uzyskaniu stosownych zezwoleń,
  • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej prawem,
  • nadzór, kontrola logistyczna oraz ważenie pojazdów u klienta.
     

Od 2011 roku świadczymy usługi zarówno dla największych firm polskich jak i inwestorów zagranicznych, od których odebraliśmy i przekazaliśmy do zagospodarowania ponad 55 000 tysięcy ton urobku i przepracowanych płuczek wiertniczych oraz ponad 20 000 ton płynu zwrotnego (tzw. flowback water). W ramach bieżącej działalności odebraliśmy z terenów obsługiwanych przez nas ponad 16 000 m sześciennych wód opadowych i ścieków bytowych. Nasi pracownicy spędzili ponad 1 200 godzin w ramach obsługi serwisowej oraz prowadzenia projektów, w tym bezpośrednio na wiertniach ponad 500 godzin przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezwypadkowej i bezpiecznej pracy. Zespół zrealizował ponad 2 800 transportów odpadów.

Wyróżnia nas m.in. kompleksowe podejście do tematu odpadów wydobywczych. Wspieramy naszych klientów oferując fachową pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów i zezwoleń, przygotowaniu wymaganej prawem sprawozdawczości oraz bieżącym odbiorze wytwarzanych odpadów. Nasi pracownicy przez 24 godziny na dobę koordynują i wykonują prace związane z zarządzaniem strumieniem odpadów na terenie każdej lokalizacji.

Powierzone nam zadania realizujemy przy udziale doświadczonej kadry pracowniczej oraz z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego. W zakresie podwykonawstwa ENERIS Surowce S.A. współpracuje tylko z zaufanymi partnerami, którzy dobierani są na podstawie restrykcyjnych audytów i którzy pozostają pod stałym nadzorem i monitoringiem, zgodnie z wewnętrznymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem dostawców oraz w zgodzie z zapisami norm ISO 9001 oraz ISO 14001.

Jedną z podstawowych zasad na której budujemy swoją działalność jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wewnętrznych procedur i zarządzeń naszych Klientów. Nasze działania prowadzimy z poszanowaniem lokalnych uwarunkowań, z najwyższą dbałością o środowisko naturalne. Dbając o interesy naszych Klientów, pozostajemy partnerem społeczności lokalnych w rozwijaniu i utrwalaniu zachowań odpowiedzialnych ekologicznie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: industrial.services|eneris.pl| title="mailto:industrial.services@eneris.pl"|industrial.services|eneris.pl