Modernizacja bazy transportowo - magazynowej

Dodano 24.05.2024

Zapraszamy do złożenia Oferty na realizację zadania 

modernizacji bazy transportowo-magazynowej, polegającej na realizacji prac budowlanych z branży: konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej.

Lokalizacja: Kielce

Termin realizacji: 08.2024

 

Zainteresowanych złożeniem Oferty bardzo proszę o zgłoszenia pod adres e-mail: postepowania.konkursowe|eneris.pl| style="color: rgb(42, 100, 150); text-decoration-line: underline; outline: 0px;"|postepowania.konkursowe|eneris.pl

 

Zapraszamy do złożenia Oferty na realizację zadania Modernizacja bazy transportowo-magazynowej w Kielcach, polegającego na realizacji prac budowlanych w branży:

  • Konstrukcyjnej (dot. 4 budynków), polegającej m.in. na wymianie elementów konstrukcyjnych budynków, naprawie ich zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie drzwi i bram, pokrycia dachu, orynnowania, wymianie i profilowaniu posadzek oraz budowie na jednym z placów magazynowych boksów z legobloków, zapewnionych częściowo przez Inwestora,
  • Drogowej, polegającej na odtworzeniu nawierzchni (z podbudową) dwóch placów magazynowych o powierzchni około 5500 m2,
  • Instalacyjnej sanitarnej, polegającej na doposażeniu budynków w hydranty wewnętrzne i wentylację, rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowie kanalizacji technologicznej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w obrębie placów magazynowych,
  • Instalacyjnej elektrycznej, polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnątrz budynków (oświetlenie, okablowanie pod monitoring), wyposażeniu budynków w instalacje odgromowe, zapewnieniu dodatkowego oświetlenia zewnętrznego na placach magazynowych i zasilania urządzeń ppoż.          

 

Szczegóły zakres prac zostanie przedstawiony bezpośrednio Oferentom, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie na podany adres e-mail.